Gần đây Cảm ơn subteam ạ. Phim khá hợp lý và thú vị. Mình rất thích...