Gần đây Rất mong subteam ru-up lại bộ này ạ. Mình thích phim này lắm...