Gần đây mình cảm ơn subteam nhiều nhé ạ, mình tìm hoài giờ mới có...