Gần đây cám ơn sub team rất nhiều đã bỏ công sức ra làm sub phim này...