Gần đây Cảm ơn nhiều vì đã làm phụ đề cho bộ này ạ! Yêu...