Gần đây Hơi bất ngờ khi biết chị Han có đóng phim Nhật nhưng mà hình...