Gần đây phim die rồi admin ơi, có thể úp lại được ko ạ , thank...