Gần đây Yêu team quá nhiều ❤❤❤❤ Thích những talk show của chú Yoo...