Gần đây em hóng chương trình này lâu lắm rồi ạ, cảm ơn subteam rất...