Gần đây @kieunt cam on subteam nhiều lắm ạ!!! Thích xem mấy show...