Gần đây phim hay quá cảm ơn subteam nhiều, hi vọng sẽ có càng nhiều...